Bronchoscopie

U hebt een afspraak bij de longarts of pneumoloog voor een bronchoscopie. Bij een bronchoscopie wordt een kijkinstrument of bronchoscoop ingebracht. Via deze dunne slang met een lens op het uiteinde kan de arts de luchtwegen inwendig onderzoeken.

 

Deze wegpagina bevat praktische informatie over de voorbereiding op het onderzoek, het onderzoek zelf en de verzorging nadien.Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kan u steeds terecht op het secretariaat van de dienst longziekten of bij de verpleegkundigen van de afdeling waar u opgenomen bent.

Voorbereiding op het onderzoek

Het is belangrijk dat u vóór het onderzoek een lege maag hebt. U mag daarom na middernacht niets meer eten of drinken.

Courante medicatie mag u wel innemen met een klein slokje water. Ook een buffer of een inhalator mag u nog gebruiken. Tijdens het onderzoek draagt u best geen knellende kledij. 

Belangrijk om te melden vóór het onderzoek:

  • gebruik van bloedverdunnende geneesmiddelen (Marcoumar®, Marevan®, Aspirine®, Plavix®, Xarelto, …)
  • gekende allergie voor medicatie (vooral verdovingsmiddelen)
  • zwangerschap

Verloop van het onderzoek

De longarts en de verpleegkundige begeleiden u tijdens het onderzoek.

De verpleegkundige vraagt u om plaats te nemen op de onderzoekstafel in een rechtzittende houding. Als e een tandprothese en/of bril draagt, moet u deze uitdoen vóór het onderzoek.

De longarts verdooft uw keel met een bitterstakende spray om hoestreflexen tegen te gaan. Hierdoor lijkt uw keel licht te zwellen, maar dit hindert de ademhaling niet. Het geeft een gevoel vergelijkbaar met een randverdoving.

Als de longarts beslist de bronchoscoop via uw neus in te brengen, wordt deze inwendig ook verdoofd met de spray.

Als de bronchoscoop via de mond ingebracht wordt, krijgt u een mondstuk (bijtring) tussen de tanden, zodat u niet op de scoop kan bijten.

Zodra de verdoving werkt, wordt de bronchoscoop ingebracht in uw luchtpijp. Afhankelijk van de aard van het onderzoek wordt slijm of weefsel weggenomen voor verder onderzoek. Soms wordt een spoeling van de kleinere luchtwegen uitgevoerd.

Het onderzoek is weinig belastend, helemaal niet pijnlijk en duurt niet lang. Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u rustig blijft ademenen.

Na het onderzoek

Nu uw keel verdoofd is, neemt de kans op verslikken toe. Wacht daarom minstens een uur na het onderzoek alvorens iets te drinken en te eten.

Terug naar de ziekenhuiskamer

Indien u in het (dag)ziekenhuis verblijft, wordt u direct na het onderzoek naar uw kamer gebracht.

Terug naar huis

Indien het onderzoek poliklinisch verloopt, blijft u een uurtje rusten in de consultatieruimte. De dag van het onderzoek mag u in geen geval met de wagen rijden of een machine besturen. De verdoving kan een invloed hebben op uw reactievermogen.

Na het onderzoek kan u tijdelijk last hebben van

  • een licht gevoelige keel of een licht onaangenaam gevoel bij het ademhalen
  • temperatuursverhoging naar de avond toe. Hiervoor kan u een koortswerend middel innemen
  • bloederige slijmen die meestal vanzelf verdwijnen. Mocht de ernst hiervan toenemen, dan verwittigd u best de longarts.