Fietstest - ergospirometrie

Tijdens een fietstest wordt via analyse van de uitgeademde lucht een aantal belangrijke parameters onderzocht: 

  • de mate waarin uw fysieke activiteit kunt leveren
  • de reservecapaciteit in geval van longchirurgie
  • de reden waarom U kortademig bent

Verloop van de test

  • U wordt door verpleegkundige geholpen om op de fiets plaats te nemen, waarna een aantal elektroden worden vastgemaakt op uw lichaam
  • Daarna krijgt U een  mondstukje tussen de lippen, waarlangs de analyse gebeuren. Uw zuurstof wordt gemeten via een saturatiemeter op het oor
  • Vervolgens zal de arts U de procedure uitleggen
  • Tijdens de test zal U een vast fietstempo proberen aan te houden, terwijl de weerstand geleidelijk wordt opgedreven. In principe wordt de test beëindigd op het moment dat U niet meer verder kan (of als de arts dit vroeger beslist)
  • Soms gebeurt er op het einde van de inspanning een bloedanalyse door een prikje in de polsslagader (bloedgasanalyse)

Voorzorgen

  • Zorg voor comfortabele, loszittende kledij
  • U mag uw normale medicatie innemen

Complicaties

Deze komen slechts uiterst zelden voor. Uw hartritme en ademhaling worden continue door een arts of verpleegkundige gecontroleerd.