Histamineprovocatietest

Bij deze test is het de bedoeling om na te gaan of uw luchtwegen abnormaal snel reageren op histamine. Deze test wordt gebruikt om na te gaan of U asthma heeft.

 

Tijdens het onderzoek dient een spirometrie te ondergaan en wordt deze telkens herhaald nadat U een hogere dosis van histamine hebt ingeademd. De test gaat door tot U een bepaalde drempel heeft bereikt of de test zonder effect hebt beëindigd.

Tijdens deze test kunt U kortademigheid ondervinden. Nadien wordt een luchtwegverwijdend medicijn toegediend.