Studiecentrum

Klinische studies in het centrum Longziekten

Ons centrum Longziekten heeft, net zoals vele andere centra van AZ Groeninge, verschillende klinische studies lopen. Dit zijn studies waarbij wordt nagegaan of een nieuw geneesmiddel voldoende werkzaam en veilig is zodat het op de markt kan komen en blijven.

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent klinische studies kan u terecht op de algemene informatiepagina Klinische Studies van AZ Groeninge.

Op deze pagina kan u tevens informatie vinden over de Lopende studies in ons centrum.

Ons centrum voert studies uit voor verschillende aandoeningen:

  • COPD
  • Astma
  • Longembolieën
  • Long(vlies)kanker

Compassionate use – medical need

Ons centrum heeft ook enkele programma’s ‘compassionate use’ en ‘medical need’ lopen. Door deze programma’s is het mogelijk dat een geneesmiddel beschikbaar wordt gesteld voor een patiënt ondanks dat de vergunning (nog) ontbreekt om het product op de markt te brengen (voor een bepaalde aandoening). Dit is enkel mogelijk indien er geen alternatieven voor handen zijn en is tevens strikt gereguleerd.

Bij ‘compassionate use’ is het geneesmiddel reeds getest voor een bepaalde aandoening maar nog niet vergund. Bij ‘medical need’ is het geneesmiddel reeds vergund voor een bepaalde aandoening maar kan het via dit programma gebruikt worden voor een andere aandoening.

Als u in aanmerking zou komen, zal uw arts dit met u bespreken.

U wilt deelnemen, bij wie kan u terecht?

Als u in aanmerking zou komen voor een studie zal de arts dit in de eerste plaats met u bespreken. Zij hebben een goed overzicht van welke studies er lopen binnen ons centrum en voor welke u mogelijks in aanmerking zou komen.

Voor het praktische aspect zal u doorverwezen worden naar een studiecoördinator. Zij zal tevens de studie specifieke informatie met u overlopen en in een latere fase de studiespecifieke bezoeken coördineren. 

Ons studieteam:

Fem De Plus – studiecoördinator – te bereiken op 056 63 33 59

Katleen Barra – hoofdverpleegkunde – studiecoördinator

Gudrun Descamps – verpleegkunde - studiecoördinator