Hier kan u als patiënt alle informatie terugvinden over:

  • wat als ik op consultatie ga of wil gaan bij de longarts
  • hoe kan ik een afspraak maken
  • wat wil ik weten als patiënt indien ik opgenomen moet worden en ingrepen moet ondergaan

Kortom, voor elke vraag, staan wij voor u klaar.

Allergische aandoeningen komen in onze westerse wereld meer en meer voor. Een allergie ontstaat wanneer het immuunsysteem (verdedigingssysteem) een verkeerde reactie vertoont ten opzichte van stoffen uit de omgeving. Dergelijke stoffen noemen wel allergenen.

Lees meer...

Een longontsteking is een infectie van het fijne longweefsel, de longblaasjes. De infectie is meestal veroorzaakt door een bacterie, maar kan ook door virussen (vb griep) of schimmels ontstaan.

Lees meer...

Astma is een aandoening waarbij de luchtwegen chronisch ontstoken zijn. Hierdoor onstaat een hyperreactiviteit of overdreven prikkelbaarheid van de luchtwegen. Het gevolg is dat de luchtwegen kunnen samentrekken en vernauwen bij prikkels die bij gezonde mensen geen reactie veroorzaken, bvb door koude luchts, sterkere geuren, lachten. Vaak treedt asthma op in aanvallen en dit kan variëren van dagelijks tot zeer zeldzaam. Tussendoor kan men volledig klachtenvrij zijn.

Lees meer...

Een pneumothorax of klaplong ontstaat wanneer er lucht vanuit de long ontsnapt naar de borstkasholte. Door opstapeling van lucht in de borstkasholte gaat de long zelf in meerdere of mindere mate kleiner worden (collaberen).

Lees meer...

Chemotherapie is een behandeling die bestaat uit het toedienen van één of meerdere geneesmiddelen, ook wel cytostatica (celremmende stoffen) genoemd of in de volksmond “baxters”.

Lees meer...

Pulmonale hypertensie (PH) is een zeldzame ziekte waarbij de druk in de longbloedvaten toeneemt. Hierdoor ontstaan klachten van kortademigheid en verminderde inspanningscapaciteit. Niet zeldzaam duurt het enige tijd vooraleer de diagnose wordt gesteld. Er zijn verschillende oorzaken die kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van pulmonale hypertensie. Een heel specifieke en gerichte behandeling is voor bepaalde types beschikbaar

Lees meer...

De term COPD is een Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Deze benaming wijst op chronische, langzaam toenemende vernauwing van de luchtwegen. De belangrijkste oorzaak is roken, maar ook andere blootstellingen kunnen hiertoe bijdragen.

Lees meer...

Tuberculose bacilTuberculose is een infectieziekte, veroorzaakt door de bacil van Koch. Een bacil is een type bacterie. De meest voorkomende vorm van de ziekte is longtuberculose. De bacteriën kunnen zich soms verplaatsen in het lichaam via bloed- en lymfevaten, waardoor ook andere organen kunnen aangetast worden zoals bijvoorbeeld de beenderen of de lymfeklieren.

Lees meer...

Interstitieel longlijden is een medische term voor een groep van longafwijkingen die het interstitium aantast, dit is de ruimte tussen de longblaasjes en het bloedvat. Door deze aantasting ontstaat er littekenweefsel (longfibrose) die het transport van zuurstof naar de bloedvaten verhindert. 

Lees meer...

Hoewel urticaria een van de meest voorkomende huidziekten is, is het een gevarieerde en complexe ziekte. Aan de hand van deze brochure zult u de verschillende types urticaria en de mechanismen ontdekken die aan de basis liggen van de verschillende symptomen. U zult begrijpen hoe urticaria wordt gediagnosticeerd en waarom het belangrijk is om de uitlokkende factoren bij chronische urticaria te identificeren. Het stellen van deze diagnose zal gebeuren met de hulp van een arts die u zal begeleiden en samen met u de meest optimale behandeling zal zoeken.

Lees meer...

Een longembool is een bloedklonter die vast komt te zitten in de longslagader. De longslagader vormt de verbinding tussen het hart en de longen en is belangrijk voor de zuurstofopname van het lichaam. Hoe meer deeltjes van de longslagader verstopt zijn, hoe meer klachten. De stolsels ontstaan vaak, maar niet steeds, uit een trombose (diep veneuze thrombose - ‘flebitis’) van de benen. Deze stolsels kunnen loskomen en via het hart de longader bereiken. Grote of herhaalde longembolen kunnen zelf fataal zijn.

Lees meer...