COPD

De term COPD is een Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Deze benaming wijst op chronische, langzaam toenemende vernauwing van de luchtwegen. De belangrijkste oorzaak is roken, maar ook andere blootstellingen kunnen hiertoe bijdragen.

COPD bestaat eigenlijk uit 2 aandoeningen:

  1. Chronische bronchitis is een aanhoudende ontsteking en vernauwing van de luchtwegen, waardoor er kortademigheid en slijmproductie ontstaat
  2. Emfyseem wijst op beschadiging van de kleine longblaasjes. Hierdoor worden de longen minder elastisch en dit draagt bij tot kortademigheid.

COPD komt frequent voor in België. Men schat dat 400.000 tot 600.000 mensen hieraan lijden. Vooral na de leeftijd van 45 jaar ontstaan de klachten

De typische symptomen zijn

  • Chronische hoest
  • Chronische slijmproductie
  • Kortademigheid bij inspanningen, meestal langzaam toenemen

De diagnose wordt gesteld door radiografie en vooral door longfunctietesten.

Het is geweten dat patiënten met COPD een hoger risico hebben op het krijgen van hart-en vaataandoeningen, botontkalking, spierzwakte, suikerziekte, infecties longkanker en depressie.

De behandeling bestaat uit medicatie en enkele algemene maatregelen

Voor een correct gebruik van uw inhalatiemedicatie kunt U terecht op deze pagina: COPD begrijpen.

Anderzijds zullen andere maatregelen ook zeer belangrijk zijn:

  • rookstopbegeleiding
  • voldoende lichaamsbeweging - soms is een revalidatieprogramma aangewezen
  • vaccinaties
  • zuurstof in bepaalde omstandigheden