Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling die bestaat uit het toedienen van één of meerdere geneesmiddelen, ook wel cytostatica (celremmende stoffen) genoemd of in de volksmond “baxters”.

De bedoeling van de behandeling is abnormale (kwaadaardige)cellen te vernietigen of verdere groei ervan te verhinderen. Kankercellen zijn snelgroeiende cellen die hun oorspronkelijke plaats kunnen verlaten en naar andere delen van het lichaam kunnen verplaatsen. De normale cellen die zich snel kunnen delen, zijn ook gevoelig aan chemotherapie waardoor deze kunnen zorgen voor ongewenste neveneffecten. De toegediende geneesmiddelen kunnen via de bloedstroom alle delen van het lichaam bereiken om zo de groei van deze abnormale cellen te stoppen of af te remmen.

Chemotherapie bestaat vaak uit een combinatie van verschillende geneesmiddelen.  Er zijn verschillende producten beschikbaar en vele combinaties zijn mogelijk. Soms omvat de behandeling enkel chemotherapie, maar niet altijd.  Chemotherapie kan worden gecombineerd met een operatie of met  radiotherapie.

Voor elke patiënt, bepaalt de arts nauwkeurig welke geneesmiddelen moeten worden toegediend, de dosis ervan en de wijze van toediening. De arts zal dit met u bespreken. Aarzel niet om meer uitleg te vragen als iets onduidelijk is. De behandeling is dus op maat van de patiënt.

Wees voorzichtig met informatie die u krijgt via kranten, tijdschriften, televisie of via het internet. Die informatie kan onvolledig of onnauwkeurig zijn.

Hoe wordt chemotherapie toegediend?

Cytostatica kunnen op verschillende manieren toegediend worden. De twee meest voorkomende toedieningswegen op het kortverblijf zijn:

 • via infuus rechtstreeks in een ader (intraveneus)
 • via de mond (oraal) onder de vorm van capsules of tabletten

Voor de aanvang met cytostatica kan er in overleg met de arts een intraveneuze poort (b.v. Port-a-cath) geplaatst worden om het aanprikken van de bloedbaan vlot en comfortabel te laten verlopen. Dit is een kleine aanprikpoort die, onder lokale verdoving, onder de huid wordt geplaatst.

Een behandeling met cytostatica verloopt meestal met tussenpozen: u krijgt een kuur van één of meerdere dagen en daarna volgt een periode van rust.  Deze rustperioden laten uw lichaam toe te herstellen van ongewenste nevenwerkingen.

De totale duur van chemotherapie hangt af van de aard van uw ziekte en het resultaat van de behandeling.

Meestal beoordeelt de arts na twee of drie kuren of de behandeling effect heeft.  Hiervoor kunnen een aantal onderzoeken noodzakelijk zijn. Afhankelijk van deze resultaten wordt de behandeling  verder gezet/aangepast/gestopt.

BELANGRIJK

Mocht u tijdens het toedienen van uw chemotherapie een abnormale pijn (branderig gevoel) voelen of zwelling/roodheid ter hoogte van insteekplaats van uw infuus wees er dan alert op om onmiddellijk een verpleegkundige erbij te roepen!

Dit om te vermijden dat de chemotherapie naast uw ader zou lopen en brandwonden zou kunnen veroorzaken.

Tijdens de toediening van cytostatica moet men aandacht besteden aan de uitscheiding (b.v. urine, stoelgang, transpiratie, …). Deze kunnen restproducten van cytostatica bevatten. 

Wanneer u naar het toilet gaat spoelt u deze twee maal door  met gesloten deksel.

Het is ook belangrijk dat u bij een bezoek aan uw huisarts, aan uw tandarts of aan een andere specialist vertelt dat u  chemotherapie krijgt: bepaalde geneesmiddelen mogen namelijk niet samen met cytostatica gebruikt worden.

Waar zal de therapie gegeven worden?

Het oncologisch dagziekenhuis, dagziekenhuis 3, bevindt zich op de eerste verdieping in Blok E, route E141.  

De dag van de behandeling meldt u zich aan bij het secretariaat van dagziekenhuis 3. U kan zich vanaf de tweede opname zelf inschrijven aan de inschrijfkiosk op het dagziekenhuis zelf.

Breng voor de inschrijving uw identiteitskaart mee. Gelieve u ook hier te informeren voor uw hospitalisatieverzekering of de nodige documenten mee te brengen bij uw opname, zodat arts en/of instelling deze kan invullen.

U krijgt altijd een armbandje met een barcode en uw persoonlijke gegevens. Gelieve dit armbandje gedurende gans uw verblijf te dragen en pas te verwijderen bij ontslag.

Zo blijft het altijd duidelijk wie u bent en kunnen er geen misverstanden ontstaan over uw opname, behandeling en zorg.

Bij uw ontslag krijgt u, afhankelijk van de behandeling/opname, een volgende afspraak mee. Dit kan gaan om een nieuwe opname op het dagziekenhuis of een ambulante afspraak bij behandelende geneesheer.

Indien verdere opvolging niet nodig wordt dit door onze verpleegkundigen vermeld.

Aanvullende diensten waar u beroep kunt op doen

Ons team bestaat uit:

 • 6 pneumologen, secretariaat t.056/63 33 40
 • dagziekenhuis 3, secretariaat t. 056/63 25 02
 • hoofdverpleegkundige DZH 3, t. 056/63 25 00
 • 1 oncologisch verpleegkundige – Kathy Tack, t. 056/63 13 32

Wij werken ook nauw samen met de sociale dienst, de diëtiste (gespecialiseerd in oncologie), het supportteam en vrijwilligers van VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker) 

U kan indien gewenst ook beroep doen op:

 • sociale dienst, t. 056/63 68 74
 • diëtiste  (gespecialiseerd in oncologie), t. 056/63 39 61
 • Supportteam (ondersteuningsteam), verantwoordelijke Heidi, t. 056/63 69 30
 • vrijwilligers van Vlaamse Liga tegen Kanker

Specifieke uitleg over uw behandelingsschema

Opvolging thuis

Bij het ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een ontslagformulier mee waarop volgende zaken vermeld staan:

 • nieuwe data voor volgende opname
  • hoeveel dagen opname
  • reden opname
  • nuchter of niet
 • bijkomende medicatie in  het belang van de chemotherapie
 • opvolging van uw temperatuur (belangrijk om tijdig in te kunnen grijpen bij infecties)
 • eventuele verandering in de thuismedicatie
 • data van tussentijdse bloedafnames door de huisarts
 • opvolging van de bijwerkingen

De meeste nevenwerkingen kunnen optreden vanaf 2de – 3de dag na de chemotherapie en kunnen ongeveer een week duren.

De eerste 7-10 dagen na toediening chemotherapie staat het bloedbeeld het laagst en ben je het meest vatbaar voor het oplopen van een infectie. Rond deze tijd u zelf extra beschermen!

Nuttige contactgegevens

DAGZIEKENHUIS 3 t. 056/63 25 02

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE t. 056/63 25 00

ONCOLOGISCH VERPLEEGKUNDIGE t. 056/63 13 32

(Kathy Tack)

HUISARTS