Docetaxel (taxotere)

Verloop van uw therapie

 • Het schema omvat een toediening op dag 1 zonder overnachting, die zich herhaalt om de 21 dagen ( = 1 cylcus).
 • De dag van de behandeling meldt u zich aan bij het secretariaat van dagziekenhuis 3. U kan zich vanaf de tweede opname zelf inschrijven aan de inschrijfkiosk op het dagziekenhuis zelf.
 • Aangekomen op het dagziekenhuis wordt eerst een bloedafname voorzien en aangeprikt met een infuus. Daarna wordt u verder begeleid naar de kamer om samen met u uw thuismedicatie te overlopen en te noteren.  Gelieve veranderingen telkens te vermelden aan de verpleegkundigen. 
 • Bij opname wordt u gewogen, parameters genomen (o.a. temperatuur en bloeddruk) 
 • Afhankelijk van de bloedresultaten wordt beslist door de arts hoeveel medicatie er toegediend mag worden.
 • Er kan ook beslist worden om de therapie uit te stellen, dit heeft te maken met het aantal bloedcellen die soms door de chemotherapie te laag kunnen staan.
 • Chemotherapie wordt dan 1week uitgesteld zodat de cellen zich kunnen herstellen.  Dit kan gebeuren door toediening van extra medicatie of spontaan.
 • Na enkele cycli (meestal vóór de 3de cyclus) beslist de arts om een evaluatie te doen aan de hand van een scanner.  Dit om te weten wat het effect is van de chemotherapie op de tumor (kwaadaardige cellen).
 • Kort zal er telkens een anamnese overlopen worden over hoe u zich voelt tussen 2 therapieën en indien er zich problemen hebben voorgedaan.
 • Wanneer de bloedresultaten gekend zijn wordt de chemotherapie berekend en ondertekend door uw behandelende arts of verantwoordelijke.
 • Nadien worden alle medicamenten voorbereid en klaargemaakt voor toediening.
 • Het toedienen gebeurt via een speciale leiding en wordt in een pomp gestoken zodat alles volgens schema/tijdsduur inloopt.
 • 15 minuten voor toediening worden ijshandschoenen aangedaan ter bescherming van de zenuwuiteinden van de handen.  Deze blijven gedurende 90 minuten aan en worden tussenin nogmaals gewisseld.

Bijkomende medicatie in functie van uw therapie

 • Dexamethasone 8mg caps, om nevenwerkingen te beperkingen, te nemen 2*1/dag: dag voor therapie en dag na therapie: ’s morgens 1x1 en ’s avonds 1x1
 • Nagellak aanbrengen startende dag voor chemotherapie. Elke dag aanbrengen en om de 3dagen verwijderen met nagellakremover zonder aceton + terug herbeginnen lakken
 • Indien nodig:
  • Litican comprimés tegen misselijkheid/braakneigingen, tot maximaal 5-6/dag te nemen voor maaltijd
  • Dafalgan odis tot 3*/dag indien grieperig, vooraleer in te nemen graag temperatuur nemen om een juist beeld te krijgen van eventuele koorts

Alle medicatie wordt meegegeven vanuit het ziekenhuis.

Wanneer deze opgebruikt zijn wil dit zeggen dat u ze mag/kan stoppen tot de volgende opname wanneer u terug nieuwe krijgt.

Mogelijks optredende nevenwerkingen + nuttige tips “hoe aanpakken”

 • misselijkheid en braken waarvoor 
  • litican 
 • krachtsverlies/vermoeidheid
  • indien nodig rustperiodes inlassen zodat het lichaam kan bekomen
 • huidreacties
  • irritatie van de handpalmen en/of voetzolen
  • nagelafwijking
   • gebruik van de nagellak die men meekrijgt vanuit ziekenhuis
   • 3dagen nagellak aanbrengen
  • 4e dag nagellak verwijderen met remover zonder aceton en terug nagellak opdoen voor 3 dagen
 • Tintelingen zenuwuiteinden
  • waarvoor de ijshandschoenen
 • haarverlies
  • indien nodig is er een mogelijkheid tot attest voor haarpruikje
 • diarree 
  • bij diarree imodium tot maximaal 6 per dag, OF,
  • bij constipatie aanpassen voeding en/of Forlax zakjes op advies van behandelende arts