Iressa

Verloop van uw therapie

 • Het schema omvat een dagopname/consultatie die zich om de 4 weken herhaald ( 30 dagen = 1 cyclus)
 • De dag van de behandeling meldt u zich aan bij het secretariaat van dagziekenhuis 3. U kan zich vanaf de tweede opname zelf inschrijven aan de inschrijfkiosk op het dagziekenhuis zelf.
 • Aangekomen op het dagziekenhuis wordt samen met u uw thuismedicatie overlopen en genoteerd.  Gelieve eventuele veranderingen telkens te vermelden aan de verpleegkundigen.
 • Op de afdeling wordt u bij opname gewogen, worden uw parameters genomen (o.a. temperatuur en bloeddruk) en er een bloedafname gebeuren.
 • Afhankelijk van de bloedresultaten wordt beslist door de arts hoeveel en aan welke dosis er medicatie mag worden meegegeven.
 • Na enkele cycli (meestal vóór de 3de cyclus) beslist de arts om een evaluatie te doen aan de hand van een scanner.  Dit om te weten wat het effect is van de chemotherapie op de tumor.
 • Kort zal er telkens een anamnese overlopen worden over hoe u zich voelt tussen 2 therapieën en indien er zich problemen hebben voorgedaan.
 • Nadien worden alle medicamenten met u meegegeven.

Belangrijk!

Hoe de medicatie in te nemen?

 • inname elke dag 250mg Iressa op hetzelfde tijdstip
 • met water innemen, los van de maaltijd

Hoe wordt Iressa ingenomen?

 • de gebruikelijke dosering is één tablet (250mg) per dag
 • neem de tablet iedere dag op hetzelfde tijdstip
 • opletten met combinatie van kruidenmiddelen, vermijd zeker gebruik van St-Janskruid! Andere kruiden preparaten bespreken met arts

Indien problemen met inslikken van de tablet kunt u deze oplossen in een half glas water (niet bruisend).

Roer het water totdat de tablet is opgelost; dit kan tot 20 minuten duren!

Drink de vloeistof direct op EN spoel het glas heel goed na met een half glas water en drink dit op. 

Wat doen indien Iressa vergeten in te nemen?

 • Als het 12uur of meer duurt tot volgende inname Iressa: neem de gemiste tablet.
 • Als het minder dan 12uur duurt tot volgende inname Iressa: sla de vergeten tablet over!
 • Neem geen dubbele dosis (twee tabletten op hetzelfde tijdstip)!

Controle huidrash

 • Opkomende huidrash: starten met vettige crème: ROSEX CREME 2%
  • U krijgt een bereidingsvoorschrift mee vanuit het ziekenhuis
 • Na 2 weken starten met de meegekregen crèmes: verzorgende werking
  • Meegekregen in het bijkomend setje

Bijkomende medicatie in functie van uw therapie

 • Indien nodig:
  • Litican comprimés tegen misselijkheid/braakneigingen, tot maximaal 5-6/dag te nemen voor maaltijd
  • Dafalgan odis tot 3*/dag indien grieperig, vooraleer in te nemen graag temperatuur nemen om een juist beeld te krijgen van eventuele koorts

Alle medicatie wordt meegegeven vanuit het ziekenhuis.

Wanneer deze opgebruikt zijn wil dit zeggen dat u ze mag/kan stoppen tot de volgende opname wanneer u terug nieuwe krijgt.

Mogelijks optredende nevenwerkingen + nuttige tips “hoe aanpakken”

 • Huidrash 
  • Optreden eerst met droger worden van de huid
   • Rosex crème/2weken
  • Optreden van acné
   • In erge vorm huisarts of ziekenhuis verwittigen
   • Daarna producten setje                     
 • Verlies van eetlust
  • Kleine porties spreiden over ganse dag
  • Bij misselijkheid litican tot maximiaal 6*/dag
 • krachtsverlies/vermoeidheid
  • indien nodig rustperiodes inlassen zodat het lichaam kan bekomen
 • ontstekingen in de mond
  • mededelen aan arts en/of verpleegkundigen
 • diarree 
  • bij diarree imodium tot maximaal 6 per dag