Tarceva

Verloop van uw therapie

 • Het schema omvat een dagopname die zich om de 4 weken herhaald (30 dagen = 1 cyclus)
 • De dag van de behandeling meldt u zich aan bij het secretariaat van dagziekenhuis 3. U kan zich vanaf de tweede opname zelf inschrijven aan de inschrijfkiosk op het dagziekenhuis zelf.
 • Aangekomen op het dagziekenhuis wordt samen met u uw thuismedicatie overlopen en genoteerd.  Gelieve eventuele veranderingen telkens te vermelden aan de verpleegkundigen.
 • Op de afdeling wordt u bij opname gewogen, worden uw parameters genomen (o.a. temperatuur en bloeddruk) en er een bloedafname gebeuren.
 • Afhankelijk van de bloedresultaten wordt beslist door de arts hoeveel en aan welke dosis er medicatie mag worden meegegeven.
 • Na enkele cycli (meestal vóór de 3de cycli) beslist de arts om een evaluatie te doen aan de hand van een scanner.  Dit om te weten wat het effect is van de chemotherapie op de tumor (kwaadaardige cellen).
 • Kort zal er telkens een anamnese overlopen worden over hoe u zich voelt tussen 2 therapieën en indien er zich problemen hebben voorgedaan.
 • Nadien worden alle medicamenten met u meegegeven.

Belangrijk!

Hoe de medicatie in te nemen?

 • orale medicatie
 • elke dag 1 pilletje nemen:
  • nuchter, OF,
  • 2 uren na de maaltijd, OF,
  • 1 uur voor de maaltijd
 • NIET innemen met pompelmoes!!!
 • GEEN inname van sint-janskruid
 • GEEN knellende schoenen (broosheid van de nagels)
 • In combinatie met geneesmiddelen zoals zantac of omeprazole ZEKER 4 uren tussen inname tarceva en inname geneesmiddelen voor maagzuur!

Controle huidrash

 • Opkomende huidrash: starten met vettige crème: ROSEX CREME 2%
  • U krijgt een bereidingsvoorschrift mee vanuit het ziekenhuis
 • Na 2 weken starten met de meegekregen crèmes: verzorgende werking
  • Meegekregen in het bijkomend setje

Bijkomende medicatie in functie van uw therapie

 • Indien nodig:
  • Litican comprimés tegen misselijkheid/braakneigingen, tot maximaal 5-6/dag te nemen voor maaltijd
  • Dafalgan odis tot 3*/dag indien grieperig, vooraleer in te nemen graag temperatuur nemen om een juist beeld te krijgen van eventuele koorts

Alle medicatie wordt meegegeven vanuit het ziekenhuis.

Wanneer deze opgebruikt zijn wil dit zeggen dat u ze mag/kan stoppen tot de volgende opname wanneer u terug nieuwe krijgt.

Mogelijks optredende nevenwerkingen + nuttige tips “hoe aanpakken”

 • Huidrash 
  • Optreden eerst met droger worden van de huid
  • Optreden van acne
   • Metronidazole crème – voorschrift wordt u bezorgd
   • In erge vorm huisarts of ziekenhuis verwittigen
 • krachtsverlies/vermoeidheid
  • indien nodig rustperiodes inlassen zodat het lichaam kan bekomen
 • ontstekingen in de mond
  • mededelen aan arts en/of verpleegkundigen
 • diarree 
  • bij diarree imodium tot maximaal 6 per dag