Topotecan (Hycamtin)

Verloop van uw therapie

 • Het schema omvat een dagopname die zich om de 4 weken herhaald (30 dagen = 1 cyclus)
 • De dag van de behandeling meldt u zich aan bij het secretariaat van dagziekenhuis 3. U kan zich vanaf de tweede opname zelf inschrijven aan de inschrijfkiosk op het dagziekenhuis zelf.
 • Aangekomen op het dagziekenhuis wordt samen met u uw thuismedicatie overlopen en genoteerd.  Gelieve eventuele veranderingen telkens te vermelden aan de verpleegkundigen.
 • Op de afdeling wordt u bij opname gewogen, worden uw parameters genomen (o.a. temperatuur en bloeddruk) en er een bloedafname gebeuren.
 • Afhankelijk van de bloedresultaten wordt beslist door de arts hoeveel en aan welke dosis er medicatie mag worden meegegeven.
 • Na enkele cycli (meestal vóór de 3de cycli) beslist de arts om een evaluatie te doen aan de hand van een scanner.  Dit om te weten wat het effect is van de chemotherapie op de tumor (kwaadaardige cellen).
 • Kort zal er telkens een anamnese overlopen worden over hoe u zich voelt tussen 2 therapieën en indien er zich problemen hebben voorgedaan.
 • Nadien worden alle medicamenten met u meegegeven.

Belangrijk!

Hoe de medicatie in te nemen?

 • inname van de medicatie met of zonder voedsel is niet belangrijk, WEL dagelijks op dezelfde tijdstip innemen
 • bewaren in koelkast
 • NIET kapotbijten, openbreken of verpulveren
 • Capsules in zijn geheel innemen
 • Uitpakken van een capsule:
  • Scheur een capsuleverpakking af:

   Scheur langs de stippellijn af
  • Trek de achterlaag er af:

   Begin bij gekleurde hoek en til deze op, trek vervolgens de achterlaag van de verpakking af
  • Duw de capsule er uit:

   Duw voorzichtig een punt van de capsule door de folielaag
Indien de capsules lekken moet u onmiddellijk uw handen grondig wassen met water en zeep!

Indien product in de ogen: onmiddellijk spoelen met zacht stromend water gedurende 15 minuten!

Bijkomende medicatie in functie van uw therapie

 • Indien nodig:
  • Litican comprimés tegen misselijkheid/braakneigingen, tot maximaal 5-6/dag te nemen voor maaltijd
  • Dafalgan odis tot 3*/dag indien grieperig, vooraleer in te nemen graag temperatuur nemen om een juist beeld te krijgen van eventuele koorts

Alle medicatie wordt meegegeven vanuit het ziekenhuis.

Wanneer deze opgebruikt zijn wil dit zeggen dat u ze mag/kan stoppen tot de volgende opname wanneer u terug nieuwe krijgt.

Mogelijks optredende nevenwerkingen + nuttige tips “hoe aanpakken”

 • misselijkheid en braken waarvoor 
  • litican tot maximum 6*/dag
 • krachtsverlies/vermoeidheid
  • indien nodig rustperiodes inlassen zodat het lichaam kan bekomen
 • haarverlies
  • indien nodig is er een mogelijkheid tot attest voor haarpruikje
 • ontstekingen in de mond
  • mededelen aan arts en/of verpleegkundigen
 • diarree 
  • bij diarree imodium tot maximaal 6 per dag