Longontsteking

Een longontsteking is een infectie van het fijne longweefsel, de longblaasjes. De infectie is meestal veroorzaakt door een bacterie, maar kan ook door virussen (vb griep) of schimmels ontstaan.

 

Symptomen 

  • De tekens van een longontsteking kunnen soms zeer beperkt zijn en soms zeer uitgesproken: 
  • Algemeen ziektegevoel, dat zeer plots kan ontstaan.
  • Hoesten.
  • Ophoesten van gele of groene slijmen.
  • Koude rillingen.
  • Koorts.
  • Kortademigheid.
  • Pijn aan de borstkas bij het ademen.
  • Snelle ademhaling, snelle hartslag.
  • Spierpijn en hoofdpijn, soms verwardheid.

Diagnose

De diagnose van een longontsteking wordt door de arts meestal gesteld door een combinatie van onderzoeken : vaststellen van de symptomen, afwijkingen bij het beluisteren van de longen, tekens van ontsteking bij bloedonderzoek en vooral het beeld van longontsteking op de RX foto van de longen. Een onderzoek van de fluimen kan informatie geven over de oorzakelijke kiem.

Behandeling 

De behandeling van een longontsteking bestaat uit antibiotica, die zo goed mogelijk gericht zijn op de mogelijke oorzakelijke kiem. 

Bij lichte ziektetoestanden kunnen de antibiotica via de mond worden ingenomen en kan de patiënt thuis behandeld worden..

Bij zwaardere longontstekingen is het soms nodig de patiënt op te nemen in het ziekenhuis om de toestand en evolutie op te volgen en de antibiotica via infuus toe te dienen.

Preventie

Longontsteking kan bij voordien volledig gezonde mensen voorkomen, maar mensen met verminderde weerstand hebben een hoger risico op ontwikkelen van longontsteking: chronische luchtwegaandoeningen zoals COPD, rokers, regelmatige gebruikers van alcohol, diabetes, een verminderde afweer door chemotherapie, ondervoeding, mensen die chronisch bedlegerig zijn of die slikproblemen hebben, hartfalen..

Voor deze mensen wordt een vaccin aanbevolen dat beschermt tegen infecties met pneumokokken (een frequente oorzaak van ernstige longontsteking). 

Ook griepvaccinatie wordt aanbevolen, aangezien een longontsteking soms een verwikkeling is bij doormaken van de griep.