Pneumothorax of klaplong

Een pneumothorax of klaplong ontstaat wanneer er lucht vanuit de long ontsnapt naar de borstkasholte. Door opstapeling van lucht in de borstkasholte gaat de long zelf in meerdere of mindere mate kleiner worden (collaberen).

 

Een klaplong kan ontstaan door trauma op de borstkas, door bepaalde medische procedures, maar ook spontaan

De klachten bestaan meestal uit plotse kortademigheid en pijn op de borstkas

De diagnose wordt gesteld via beeldvorming van de longen

De behandeling bestaat uit het verwijderen van de lucht uit de borstkasholte zodat de long opnieuw kan ontplooien. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van thoraxdrainagesystemen. Hierbij wordt een naaldje of een buis tussen de ribben geplaatst wat toelaat dat de lucht kan worden verwijderd. De snelheid waarmee de long ontplooit het luchtlek van de long afneemt kan variëren. Als er op het verloop van enkele dagen geen definitieve genezing optreedt kan een (kijk)operatie noodzakelijk zijn.