Pulmonale Hypertensie

Pulmonale hypertensie (PH) is een zeldzame ziekte waarbij de druk in de longbloedvaten toeneemt. Hierdoor ontstaan klachten van kortademigheid en verminderde inspanningscapaciteit. Niet zeldzaam duurt het enige tijd vooraleer de diagnose wordt gesteld. Er zijn verschillende oorzaken die kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van pulmonale hypertensie. Een heel specifieke en gerichte behandeling is voor bepaalde types beschikbaar

 

Omwille van het zeldzame karakter is het belangrijk dat de expertise van deze ziekte geconcentreerd wordt in enkele centra in België. AZ Groeninge werkt als compententiecentrum hiervoor zeer nauw samen met UZ Leuven. De artsen van het PH team consulteren zowel in AZ Groeninge Kortrijk als in UZ Leuven, zodat het mogelijk is patiënten dichter bij huis de meest optimale behandeling te garanderen.

Artsen PH-centrum kortrijk

Raadpleging Pulmonale hypertensie

Raadpleging gecombineerd Dr Leys - Dr Delcroix 1x/maand te AZ Groeninge Kortrijk  (meestal laatste donderdag van de maand)

Alle nuttige informatie voor patiënten is te vinden op gemeenschappelijk website www.pulmonalehypertensie.be